Gör ett miljösmart val och tanka HVO100

Tanka 100% fossilfritt
På vår Tankastation i Östersund kan du nu tanka biodieseln HVO100 som bidrar till betydande minskning av CO2-utsläppen.

Närmare naturen med HVO – miljöanpassad diesel
Tanka har ett aktivt samarbete med OKQ8 för att utöka sortimentet av miljöanpassade drivmedel. HVO är ett exempel. Det är en biodiesel som framställs av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter. HVO är kemiskt lik fossil diesel och därför kan uppåt 42% förnybar diesel (35% HVO och 7% RME) blandas i dieseln inom gällande dieselstandard.

Fakta om HVO biodiesel
• Helt fossilfri diesel som bidrar till betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel.
• Biologiskt nedbrytbar.
• Inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer.
• Upp till 90% minskade utsläpp av växthusgaser (beroende på vilka råvaror som används vid tillverkningen).