Har du fått en 2:a på besiktningen?

Vi hjälper dig med de anmärkningar du fått i samband med en kontrollbesiktning.
Vi uppfyller de kvalitets- och kompetenskrav som ställs från SWEDAC för att få utföra efterkontroll.
Det betyder att du tryggt och smidigt kan låta oss åtgärda eventuella fel som upptäckts vid kontrollbesiktningen
och samtidigt se till få bristerna ”släckta”.