Bilbolaget Nord

Huvudkontor

Medarbetare

  • Företagsledning
  • Administration
  • Ekonomi

Ylva Andersson

VD 063-14 94 47 Skicka mail eller

Jörgen Sånglöf

Marknadschef 063-14 94 02 Skicka mail eller

Sara Norlin

Controller 090-17 71 97 Skicka mail eller

Gunnar Berggren

Servicemarknadschef 090-17 71 57 Skicka mail eller

Våra anläggningar