Miljö

Bilbolagets miljöarbete

Bilbolaget är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att vi har kontroll på våra rutiner och att vi bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi ser till att leva upp till de lagar och bestämmelser som finns och försöker ständigt minimera vår miljöpåverkan. Vi erbjuder ett stort antal bilar som är miljöklassade och har goda förutsättningar för att stödja våra kunders önskan om att minska sin miljöpåverkan.

Miljöbilar med framtidstankar

Vi kan erbjuda ett antal intressanta miljöbilar. Både Volvo och Renault har starka alternativ inom miljöbilssegmentet, där flera av dem även är etta i sin klass.

Volvo miljöbilar

Volvo Cars har ett livscykelperspektiv för att minska miljöpåverkan från produkterna och att förse människor med hållbara mobilitetslösningar. Det handlar inte bara om utsläppen från avgasrören, utan om att vara ett företag som ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla hållbara produkter och att anamma ämnen som hållbara material och återtillverkning. Vid slutet av bilarnas livslängd ska varje Volvo återvinnas till 85%.
Volvos mål är att 1 miljon elbilar tillverkade av Volvo skall rulla på Sveriges vägar år 2025.

Läs mer om Volvos miljöbilar

Renault miljöbilar

Renault har förbundit sig att i alla strategiska och kommersiella beslut ta hänsyn till den ekologiska balansen. Det gäller hela bilens livscykel, från konstruktion och materialval till bränsle, drift, underhåll och slutligen återvinning.

Renault har även introducerat en ny beteckning – ”Renault eco2” för bilar (personbilar och transportbilar) som uppfyller tre globala miljönormer: – de tillverkas i en miljöcertifierad anläggning (enligt ISO 14001) – de kan köras på biobränsle eller koldioxidutsläppen överstiger inte 140 g/km – de ingående materialen kan återvinnas till 95 % och minst 5 % av all ingående plast är återanvänd.

Renault är en av de ledande biltillverkarna när det gäller utveckling av elfordon.

Läs mer om Renaults miljöbilar