AC

Allmänt om klimat

Är bilen är utrustad med klimatanläggning kyler eller värmer samt avfuktar den luften i kupén.

OBS

Luftkonditioneringen (AC)kan stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara påslagen.

Att tänka på

  • För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och taklucka vara stängda.
  • Genomvädringsfunktionen öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och kan användas exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
  • Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatanläggningen (spalten mellan huv och vindruta).
  • Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
  • För att ta bort imma på fönstrens insida ska defrosterläge användas i första hand. För att minska risken för uppkomst av imma ska fönstren hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.

Reparation eller service av din klimatanläggning

Boka Online