Service för din Ford

Ford Originalservice

Vi hjälper dig att hålla din Ford i samma goda skick som den var när den lämnade bilhallen. Genom att lämna bilen till oss kan du känna dig trygg i förvissningen att ingen annan kan Ford bättre än vi.
Vi har specialutbildade tekniker och mekaniker, all nödvändig utrustning och den senaste programvaran.

Vi representerar Ford personbilar och transportbilar på dessa orter:

Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå och Östersund

Boka service för din Ford online

Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå, Östersund

Boka online

SERVICEGARANTI

12 månaders servicegaranti

När du lämnar in bilen för en originalservice hos oss vill vi ge dig maximal trygghet och säkerhet, därför har vi vår servicegaranti. Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat är enligt serviceprotokoll och fackmannamässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat eller kontrollerat enligt serviceprotokollet åtar vi oss att avhjälpa felet, helt kostnadsfritt! Dessutom lånar vi dig en bil (inkl. 5 mils körning) under åtgärdstiden inom servicegarantin.

Garantin gäller:

  • Alla våra varumärken och modeller på vilka service utförts enligt serviceprogram hos Bilbolaget, upprättade av respektive biltillverkare.
  • Det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet samt för de reparationer vi utfört i samband med service.
  • Till nästa rekommenderade servicetillfälle, max 12 månader från utförd service.

Garantin gäller inte:

  • Komponenter vars livslängd inte kan fastställas vid den kontroll som ingår i service, t.ex. vattenpump.
  • Förbrukningsartiklar såsom däck, glödlampor, packningar, torkarblad, motorolja och spolarvätska.
  • Detaljer vi anmärkt på men inte fått åtgärda.

Garantin gäller under förutsättning:

  • Att bilen brukas och vårdats på ett normalt sätt.
  • Att bilen inte blivit utsatt för yttre åverkan t.ex. olyckshändelse, stöld eller annat tillgrepp, eller använts i tävlingssammanhang.
  • Att Bilbolaget kontaktas omgående när fel konstaterats. Att serviceprotokoll, eller annan verifikation från senast utförd originalservice uppvisas.

För tjänster som utförts, och som inte är huvudsakligen för enskilt ändamål, åtar vi oss ej ansvar eller skyldigheter utöver vad som ovan nämnts. För tjänster, som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

För fullständiga uppgifter, se bilens service- och garantihandbok.