Service för din Volvo

Volvo Originalservice

Trygghet som varar livet ut
Det spelar ingen roll hur många mil du har kört din Volvo. Så länge du äger bilen erbjuder vi livslång personlig garanti på Volvo Originaldelar som du har köpt och monterat hos din auktoriserade Volvoverkstad. Hos våra verkstäder blir din bil servad med noggranna metoder, av en Personlig Servicetekniker som har specialutbildning på Volvo och bara använder säkra och pålitliga Originaldelar. Anledningen är enkel: det gör att din Volvo fungerar bättre – och längre. Du får ett bilägande som är bekvämt, tryggt och ekonomiskt fördelaktigt.

Förlängning av Volvo Assistans i ett år ingår (värde 525:-) fram tills dess att bilen är tio år.

Boka service för din Volvo online

Boka online

Volvo Originalservice Classic

Service för äldre bilar

Bra service har ingen åldersgräns. Därför erbjuder vi Volvo Originalservice Classic för bilar äldre än sex år. Det ger dig samma trygghet som du är van vid, till ett förmånligt pris. Förlängning av Volvo Assistans i ett år ingår (värde 525:-) fram tills dess att bilen är tio år. Fri uppdatering av bilens mjukvara ingår också.

SERVICEGARANTI

12 månaders servicegaranti

När du lämnar in bilen för en originalservice hos oss vill vi ge dig maximal trygghet och säkerhet, därför har vi vår servicegaranti. Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat är enligt serviceprotokoll och fackmannamässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat eller kontrollerat enligt serviceprotokollet åtar vi oss att avhjälpa felet, helt kostnadsfritt! Dessutom lånar vi dig en bil (inkl. 5 mils körning) under åtgärdstiden inom servicegarantin.

Garantin gäller:

  • Alla våra varumärken och modeller på vilka service utförts enligt serviceprogram hos Bilbolaget, upprättade av respektive biltillverkare.
  • Det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet samt för de reparationer vi utfört i samband med service.
  • Till nästa rekommenderade servicetillfälle, max 12 månader från utförd service.

Garantin gäller inte:

  • Komponenter vars livslängd inte kan fastställas vid den kontroll som ingår i service, t.ex. vattenpump.
  • Förbrukningsartiklar såsom däck, glödlampor, packningar, torkarblad, motorolja och spolarvätska.
  • Detaljer vi anmärkt på men inte fått åtgärda.

Garantin gäller under förutsättning:

  • Att bilen brukas och vårdats på ett normalt sätt.
  • Att bilen inte blivit utsatt för yttre åverkan t.ex. olyckshändelse, stöld eller annat tillgrepp, eller använts i tävlingssammanhang.
  • Att Bilbolaget kontaktas omgående när fel konstaterats. Att serviceprotokoll, eller annan verifikation från senast utförd originalservice uppvisas.

För tjänster som utförts, och som inte är huvudsakligen för enskilt ändamål, åtar vi oss ej ansvar eller skyldigheter utöver vad som ovan nämnts. För tjänster, som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

För fullständiga uppgifter, se bilens service- och garantihandbok.

Boka service för din Volvo online

Boka online