Service för din Renault

Renault Originalservice

I längden lönar det sig alltid att göra förebyggande underhåll på bilen istället för att vänta tills något händer. Du kör tryggt och problemfritt och undviker oväntade utgifter.

Bilbolagets Personliga Servicetekniker har den största kunskapen om din bil och de många tusen delarna den är sammansatt av. Renault har ett optimalt serviceprogram där varje vital del kontrolleras, justeras eller byts i rätt tid.

I våra verkstäder vet du att servicens innehåll är perfekt anpassad till körlängd och modell vid varje tillfälle. Dessutom blir andrahandsvärdet högre om den servas hos oss.

Service för äldre bilar

Med Renault Optimalservice får du prisvärda verkstadsarbeten utförda på din bil även om den är äldre än fem år. Servicen är anpassad för din bil- och årsmodell. Naturligtvis ingår stämpel i serviceboken samt den trygghet du alltid får när du lämnar in din bil hos oss som auktoriserad Renaultverkstad.

SERVICEGARANTI

12 månaders servicegaranti

När du lämnar in bilen för en originalservice hos oss vill vi ge dig maximal trygghet och säkerhet, därför har vi vår servicegaranti. Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat är enligt serviceprotokoll och fackmannamässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat eller kontrollerat enligt serviceprotokollet åtar vi oss att avhjälpa felet, helt kostnadsfritt! Dessutom lånar vi dig en bil (inkl. 5 mils körning) under åtgärdstiden inom servicegarantin.

Garantin gäller:

  • Alla våra varumärken och modeller på vilka service utförts enligt serviceprogram hos Bilbolaget, upprättade av respektive biltillverkare.
  • Det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet samt för de reparationer vi utfört i samband med service.
  • Till nästa rekommenderade servicetillfälle, max 12 månader från utförd service.

Garantin gäller inte:

  • Komponenter vars livslängd inte kan fastställas vid den kontroll som ingår i service, t.ex. vattenpump.
  • Förbrukningsartiklar såsom däck, glödlampor, packningar, torkarblad, motorolja och spolarvätska.
  • Detaljer vi anmärkt på men inte fått åtgärda.

Garantin gäller under förutsättning:

  • Att bilen brukas och vårdats på ett normalt sätt.
  • Att bilen inte blivit utsatt för yttre åverkan t.ex. olyckshändelse, stöld eller annat tillgrepp, eller använts i tävlingssammanhang.
  • Att Bilbolaget kontaktas omgående när fel konstaterats. Att serviceprotokoll, eller annan verifikation från senast utförd originalservice uppvisas.

För tjänster som utförts, och som inte är huvudsakligen för enskilt ändamål, åtar vi oss ej ansvar eller skyldigheter utöver vad som ovan nämnts. För tjänster, som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

För fullständiga uppgifter, se bilens service- och garantihandbok.

Boka service för din Renault online

Boka online