Bilbolagets
historik

Från hästar till hästkrafter

Historiken för Bilbolaget som var grunden till Persson Invest är i hög grad även Sven O. Perssons historia. Han var, tillsammans med sin bror Gustav, företagets grundare och visionär.

Efter att ha handlat med hästar några år insåg Sven att  bilar och traktorer var framtiden.

Bilbolaget grundades

1932 övertog Sven tillsammans med sin bror Gustaf agenturen för Volvo i Jämtland och öppnade en butik i centrala  Östersund. Första året såldes 14 bilar.

1933 införlivades agenturen i Sundsvall.

Bilbolaget grundades i en tid som kännetecknades av ekonomisk kaos och hög arbetslöshet. Den världsomfattande depressionen blev kännbar även för Norrlands fåtaliga industriföretag.

Under 30-talet sålde Bilbolaget mest lastbilar och då andra världskriget bröt ut ledde drivmedelsbristen till fortsatt låg efterfrågan på personbilar.

Vid krigsslutet kom Volvos PV444 och försäljningen tog fart. Det skulle dock dröja in på 50-talet innan bilförsäljningen gick om hästhandeln i antal!

Bangårdsgatan 2

Framgången gjorde att Bilbolaget förvärvade fastigheten på Bangårdsgatan 2, som efter om- och tillbyggnad invigdes 1951.

1954 övertog Sven och Gustaf Persson agenturen för Hudiksvall och Ljusdal.

1955 beslöt bröderna att dela upp företagen. Sven erhöll Östersund medan Gustaf övertog ansvaret för Sundsvall, Härnösand, Hudiksvall, Sveg och sedermera Bollnäs.

Under slutet av 50-talet och början av 60-talet övertog Bilbolaget Volvohandeln i Örnsköldsvik, Lycksele och Storuman. Detta medförde nya försäljnings- och verkstadslokaler i Örnsköldsvik, Lycksele, Vilhelmina, Strömsund och Hammarstrand.

Nutidshistorik

Försäljningen av Volvobilar ökade kontinuerligt och Lastbilarna blev större och tyngre.
1973 flyttade Bilbolaget sin Lastbilsverkstad till Odenskogs industriområde.

1982 flyttade även personbilsverksamheten upp till Odenskog, detta 60 år efter den försiktiga starten på Kyrkgatan 68 i Östersund.

1987 delades bilhandeln av Personbilar och Lastbilar/Bussar för Östersunds del upp i två separata bolag. Detta gjordes för att bättre svara upp på den ökade specialiseringen inom försäljning och service. Samma förändring gjordes på övriga orter 1992.

1995 övertog Bilbolaget personbilsverksamheten i Sollefteå, Kramfors och Härnösand. AB Bröderna Forslund i Skellefteå köps men såldes två år senare till Ericsson Bil AB i Gällivare.

Den 1 januari 1998 köptes Bilia i Umeå AB med tillhörande filial i Bjurholm. Såväl personbilsverksamheten som lastbilar och bussar ingick i köpet.

 

Bilbolaget Lastbilar & Bussar byter namn

Från och med år 2000 heter hela lastbilsrörelsen Wist Last & Buss. Detta medför att Wist Last & Buss har ett distrikt som sträcker sig från den svenska östkusten till den norska kusten.

Två personbilsbolag under samma tak

2011 förvärvade Persson Invest Eriksson Bil AB med verksamhet i Gällivare och Kiruna.

2017 förvärvades även Nordiska Bil med verksamhet i Luleå, Piteå, Kalix och Boden.

Dessa två bolag bildade från 1 januari 2018 Bilbolaget Norrbotten.

Därmed består Persson Invests personbilsverksamhet av Bilbolaget Nord och Bilbolaget Norrbotten.

1 december 2020 fusionerades Bilbolaget Nord och Bilbolaget Norrbotten, därmed bedrivs verksamheten i ett bolag, Bilbolaget Nord.